Home   Revelation   Muhammad   Islam   Government   Trinity   Gospel   Scripture   Urdu   Audio   Resources   Arabic   Farsi   Русский   German   Chinese
  News   Terrorism   الحيـاة الأفضـل   Qur'an   الطريق إلى الجنة   Jesus   Books   Sacrifice    

Hadith

 

Search

  عربى   فارسى   Türkçe   Español  

Maps

 

Doğruluk Yolu (The Way of Righteousness)

Ders 79

İsa Yeruşalime Giriyor

Jesus Enters Jerusalem

Luka 18-20, v.b.

Dinleyici dostlar, size esenlik olsun.

Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve O’nun ile sonsuza kadar esenliğe sahip olmasını arzu eden esenlik Rabbi Tanrı’nın adı ile sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programınızı sunmak üzere bu gün tekrar sizler ile beraber olabildiğimiz için mutluyuz.

Son dersimizde, Rab İsa’nın mezarda dört gün boyunca kalmış olan ölü bir bedeni nasıl dirilttiğini gördük. Ölümün gücü İsa için bir sorun teşkil etmiyordu, çünkü O’nun Kendisi Diriliş ve Yaşam’dı ve aynı zamanda Diriliş ve Yaşam’dır. Bu gün Müjde kitabında İsa’nın, öldürülmesi gereken yer olan Yeruşalim’e nasıl girdiğini görmek için okumaya devam etmeyi planlıyoruz. İsa, başına gelecek her şeyi biliyordu. Yahudi dininin önderlerinin O’nu, Kendisine işkence edecek ve O’nu bir çarmıha çivileyecek olan Romalıların eline teslim edeceklerini biliyordu. Ama yine de tüm olacakları biliyor olması, O’nun Yeruşalim’e gitmesine engel olmadı. Müjde kitabı bu konu ile ilgili olarak şunları söyler: “Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa , kararlı adımlar ile Yeruşalim’e doğru yola çıktı! (Luka 9:51) İsa, Yeruşalim’e doğru yürürken öğrencilerine şöyle dedi: “Katlanmam gereken bir vaftiz (büyük acı) var. Bu vaftiz gerçekleşinceye kadar nasıl da sıkıntı çekiyorum.” (Luka 12:50)

İsa neden kararlı adımlar ile Yeruşalim’e doğru yola çıktı? Bu, şaşırtıcı bir durumdur! Eğer siz, belirli bir kente insanların size işkence etmek ve sizi öldürmek istediklerini biliyor olsaydınız, kararlı adımlar ile bu kente doğru yola çıkar mıydınız? İsa Mesih tam olarak bunu yaptı. İsa Mesih, dünyaya gelme nedeninin dünyanın günahları uğruna bir kurban olarak ölmek olduğunu biliyordu. İsa dünyaya Kendisi uğruna gelmedi; dünyaya peygamberlerin çok uzun zaman önce O’nun ile ilgili yazmış oldukları ön bildirilerin gerçekleşmesi için geldi: Mesih acı çekecek ve İbrahim’in, oğlunun yerine koç sunduğu Yeruşalim’in dışındaki dağın üzerinde Kanını dökecekti. Kurban edilen koç sembolizminin İsa’da yerine gelmesi gerekliydi. İsa’nın avlarını bekleyen aç aslanların bulunduğu bir mağaraya benzeyen Yeruşalim kentine gitmesinin nedeni buydu.

Şimdi Müjde kitabındaki çalışmamıza devam edelim. Kutsal Yazılar şöyle der:

Yola çıkmış Yeruşalim’e gidiyorlardı, İsa önlerinde yürüyordu, öğrencileri şaşkınlık içindeydi, ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa, Onikiler’i yine bir yana çekip onlara kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı.(Markos 10:32) “Şimdi Yeruşalim’e gidiyoruz. Peygamberlerin İnsanoğlu ile ilgili yazdıklarının tümü  yerine gelecektir. (Luka 18:31) “İnsanoğlu, Baş kahinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek.  Onlar da O’nu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. Öteki uluslar, Onun ile alay edecek, üzerine tükürecek ve O’nu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki, O üç gün sonra dirilecek.” (Markos 10:33, 34)

(Luka 18) 34 Öğrenciler bu sözlerden hiç bir şey anlamadılar. 35 İsa, Eriha’ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. 36 Adam oradan geçen kalabalığı duyunca, ‘Ne oluyor?’ diye sordu. 37 Ona ‘Nasıralı İsa geçiyor’ dediler. 38 O da, ‘Ey Davut Oğlu İsa, halime acı!’ diye bağırdı. 39 Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de, o, ‘Ey Davut Oğlu, halime acı!’ diyerek daha çok bağırdı.  40-41 İsa durup, adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaştığı zaman İsa, ‘Senin için ne yapmamı istiyorsun?’ diye sordu. O da, ‘Ya Rab, gözlerim görsün’ dedi.  42 İsa, ‘Gözlerin görsün’ dedi, ‘İmanın seni kurtardı.’ 43 Adam o yanda yeniden görmeye başladı ve Tanrı’yı yücelterek İsa’nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Tanrı’ya övgüler sundu.

(Matta 21) 1-2 Yeruşalim’e yaklaşıp Zeytin Dağı’nın yamacındaki Beytfaci Köyü’ne geldikleri zaman, İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, ‘Karşınızdaki köye gidin’ dedi, ‘Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. 3 Size bir şey diyen olursa, ‘Rabbin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek’ dersiniz.  4 Bu olay, peygamberler aracılığı ile bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: 5 ‘Siyon kızına deyin ki, “İşte alçakgönüllü kralın, eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor.”

6 Öğrenciler, gidip İsa’nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. 7 Eşek ile sıpayı getirip üzerine giysilerini yaydılar, İsa sıpaya bindi. 8 Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi, bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. 9 Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: “Davut’un Oğlu’na hozana! Rabbin adı ile gelene övgüler olsun, en yücelerde hozana!”

(Luka 19) 39 Kalabalığın içinden bazı Ferisiler O’na, ‘Öğretmen, öğrencilerini sustur!’ dediler. 40 İsa, ‘Size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa, taşlar bağıracaktır!’ diye karşılık verdi. 41 İsa, Yeruşalim’e yaklaşıp kenti görünce ağladı. 42 ‘Keşke sen de bu gün esenliğe giden yolu bilseydin’ dedi. ‘Ama bu, şimdilik senin gözlerinden gizlendi. 44 ..çünkü Tanrı’nın senin yardımına geldiği anı fark etmedin.

(Matta 21) 10 İsa Yeruşalim’e girdiği zaman bütün kent, ‘Bu kimdir?’ diye çalkalandı. 11 Kalabalıklar, Bu, Celile’nin Nasıra kentinden peygamber İsa’dır’ diyordu. 12 İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi.  13 Onlara şöyle dedi: ‘Evime dua evi denecek’ diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz.

14 İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. 15 Ne var ki, baş kahinler ile din bilginleri, O’nun yarattığı harikaları ve tapınakta, “Davut Oğlu’na hozanna!” diye bağıran çocukları görünce, öfkelendiler. 16 İsa’ya, ‘Bunların ne söylediğini duyuyor musun?’ diye sordular. ‘Duyuyorum’ dedi İsa, ‘Siz şu sözü hiç okumadınız mı? ‘Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün.’”

“Baş kahinler ve din bilginleri bunu duyunca, İsa’yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. O’ndan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk O’nun öğretişine hayrandı.”  (Markos 11:18)

(Yuhanna 12) 23 (Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi): ‘İnsanoğlu’nun yüceltileceği saat geldi. 24’Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.

27 ‘Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim?’ ‘Baba, beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. 28 ‘Baba, adını yücelt!’ Bunun üzerine gökten bir ses geldi: ‘Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim!’ 29 Orada duran ve bu sesi işiten kalabalık, ‘Gök gürledi’ dedi. Başkaları, ‘Bir melek O’nun ile konuştu’ dediler. 30 İsa, ‘Bu ses benim için değil, sizin içindi’ dedi. 31 ‘Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. 32 Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.’ 33 İsa, bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.

Şimdi burada kısa bir süre için ara verelim. İsa’nın bir eşeğin üzerine binmiş olarak Yeruşalim’e nasıl girdiğini ve Yahudiler’den oluşan kalabalığın O’nu kralları yapmak isteyerek nasıl alkışladığını ve övgü yağmuruna tuttuğunu gördük. Ama yine de, insanlar İsa’nın Yeruşalim’e neden girdiğini anlamadılar. İsa’nın kendi öğrencileri bile neler olacağının frakında değillerdi. İsa’nın Yahudi halkını, düşmanları olan Romalıların egemenliğinden kurtarmasını bekliyorlardı. Ancak İsa’nın dünyaya gelmesinin nedeni bu değildi. İsa Roma imparatorluğunu değil, Şeytan’ın imparatorluğunu yok etmek için geldi. İsa, yeryüzüne bu çürümüş, ahlaksız dünyayı değiştirmek için gelmedi, O’nun gelmesinin amacı, insanların yüreklerini değiştirmekti. Ama İsa Mesih bir gün gerçekten dünyadaki insanları yargılamak ve yaratılmış olan dünyayı restore etmek için geri dönecek. Ancak her şeye rağmen dünyaya ilk gelişinin amacı, bir kurban olarak ölmekti. İsa, Tanrı’nın, peygamberleri aracılığı ile uzun zaman önce vaat etmiş olduğu gibi, Adem oğullarını günahlarının cezasından kurtarmak için geldi.

Öyküye devam ettiğimiz zaman Kutsal Yazıların şunları yazdığını görürüz:

(Luka 19) 47-48 İsa her gün tapınakta öğretiyordu. Baş kahinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ise O’nu yok etmek istiyor, ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü bütün halk O’nu can kulağı ile dinliyordu.

(Luka 20) 1 O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip Müjde’yi duyururken, baş kahinler ve din bilginleri ileri gelenler ile birlikte çıkageldiler. 2 O’na, ‘Söyle bize, bunları hangi yetki ile yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?’ diye sordular. 3-4 İsa onlara şu karşılığı verdi: ‘’Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya’nın vaftiz etme yetkisi Tanrı’dan mıydı insanlardan mı?’ 5 Bunu aralarında şöyle tartıştılar: “’Tanrı’dan dersek, ‘O’na niçin inanmadınız?’ diyecek. 6 Yok eğer ‘İnsanlardan dersek, bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya’nın peygamber olduğuna inanmışlardır.’ 7 Sonunda, ‘Nereden olduğunu bilmiyoruz’ yanıtını verdiler. 8 İsa da onlara, ‘Ben de size bunları hangi yetki ile yaptığımı söylemeyeceğim’ dedi.

9 İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı: ‘Adamın biri bağ dikti, bunu bağcılara kiralayıp uzun süreli bir yolculuğa çıktı. 10 Mevsimi gelince, bağın ürününden payına düşeni vermeleri için bağcılara bir köle yolladı, ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. 11 Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler, aşağılayıp eli boş gönderdiler. 12 Adam bir üçüncüsünü yolladı, bağcılar onu da yaralayıp kovdular. 13 Bağın sahibi, ‘Ne yapacağım?’ dedi. ‘Sevgili oğlumu göndereyim, belki onu sayarlar.’ 14 ama bağcılar, bağın sahibinin oğlunu gördükleri zaman, şöyle konuştular: ‘Mirasçı budur; onu öldürelim de miras bize kalsın.’ 15 Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. ‘Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? 16 Gelip o bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek.’ Halk bunu duyunca, ‘Tanrı korusun!’ dedi. 17 İsa, onların gözlerinin içine bakarak şöyle dedi: ‘Öyleyse Kutsal Yazılar’daki şu sözün anlamı nedir? ‘Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu.’ 18 O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak, taş da kimin üzerine düşerse, onu ezip toz edecek.’ 19 İsa’nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleri ile baş kahinler O’nu o anda yakalamak istediler, ama halkın tepkisinden korktular.

İsa, kötü yürekli bağcılar benzetmesi aracılığı ile O’nu öldürme planları kuran kişileri uyarmış oldu. Bu benzetmenin manasını anlıyor musunuz? Aslında bu benzetmeyi yorumlamak hiç de zor değil. Rab İsa, bu benzetmedeki bağ sahibi ile Tanrı’yı kast ediyor. Benzetmede sözü geçen bağ ise, İsrail ulusudur. Kötü yürekli bağcılar ise, Yahudilerin din bilginlerini temsil etmektedirler. Bağ sahibinin bağın ürününden kendi payına düşeni vermeleri için bağcılara yolladığı ve bağcıların kötü davrandığı köleler peygamberlerdir. Bağcıların öldürdükleri bağ sahibinin oğlu ise, İsa Mesih’tir.

Kahinlerin ve yasa öğretmenlerinin neden çok öfkelendiklerini kolayca anlayabiliriz. Onlar, İsa’nın, kendileri hakkında konuştuğunu çok iyi biliyorlardı! İsa’nın, kendilerini bağın sahibinin kölelerine eziyet eden ve sonunda bağ sahibinin oğlunu öldüren kötü yürekli bağcılara benzettiğini anladılar. İsa bu sözleri ile onları peygamberlerin söylediklerine kulak asmayan ve En Yüce Olan’ın Oğlu Mesih’i öldürecek olan kişiler olmakla itham etti. İsa onlara yalnızca bu benzetmeyi anlatmak ile kalmadı, ama aynı zamanda Mezmurlar’da Kendisi ile ilgili yazılmış olan şu sözleri de aktardı: Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak, taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek.” (Luka 20:17, 18; Mezmur 118:22) İsa, bu konuşması ile din bilginlerini şu konuda uyardı: Reddettikleri ve öldürmeyi planladıkları Kurtarıcı, sonunda onların Yargıcı olacaktı!

Sevgili dostlar, zamanımız doldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde Tanrı isterse, İsa ve din bilginleri ile ilgili anlatılan şaşırtıcı öykü ile çalışmamıza devam edeceğiz.

Siz, Kutsal Yazıların Mesih hakkında ilan ettikleri üzerinde düşünürken, Tanrı sizi bereketlesin:

“O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığı ile var oldu, ama dünya O’nu tanımadı!” (Yuhanna 1:10)

Yukarı (Top)