Home   Revelation   Muhammad   Islam   Government   Trinity   Gospel   Scripture   Urdu   Audio   Resources   Arabic   Farsi   Русский   German   Chinese
  News   Terrorism   الحيـاة الأفضـل   Qur'an   الطريق إلى الجنة   Jesus   Books   Sacrifice    

Hadith

 

Search

  عربى   فارسى   Türkçe   Español  

Maps

 

Doğruluk Yolu (The Way of Righteousness)

Ders 92

Mesih’in Öğrencilerinin Nasıl Yaşamaları Gerekir?

How Should Christ's Disciples Live?

Dinleyici dostlar, size esenlik olsun.

Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve O’nun ile birlikte sonsuza kadar esenliğe sahip olmasını arzu eden esenlik Rabbi Tanrı’nın adı ile sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programınızı sunmak üzere bu gün tekrar sizler ile beraber olabildiğimiz için mutluyuz.

Son programımızda sizlere söz vermiş olduğumuz gibi bu gün İsa Mesih’i izleyen kişilerin Tanrı’yı hoşnut etmek için nasıl yaşamaları gerektiği konusuna bakmayı planlıyoruz. Bir Mesih öğrencisinin (Wolof dilinde cinsiyeti belirlenmeyen) yüreğinde sahip olduğu imanın, düşüncelerinde, konuşmalarında ve yaşam tarzının tümündeki davranışlarında gösterilmesi gerekir.

Bir Mesih öğrencisinin sürdürmesi gereken yaşam tarzının üzerinde konuşmadan önce, bir kişiyi Mesih’in gerçek öğrencisi yapan şeyin ne olduğunu tekrar gözden geçirelim. Daha önce görmüş olduğumuz gibi Mesih’in öğrencisi öncelikle, Tanrı’nın önünde bir günahkar olduğunu ve kendi çabaları aracılığı ile Cennete gitme umuduna sahip olmadığını itiraf eder. İkincisi, Tanrı’nın tüm peygamberleri tarafından duyurulan plana—Tanrı’nın Adem oğullarının günahlarını bağışlayabilmek için tasarladığı plan—inanır. Bu plan, İsa Mesih’in çarmıh üzerindeki ölümü ile ilgili plandır. Tanrı, günahsız Kurtarıcıyı bizim günahlarımız için ölüme teslim etti ve bizi doğru sayarak aklayabilmek için O’nu yaşama diriltti.

Özetleyecek olursak, İsa Mesih’in öğrencisi İsa Mesih’in İyi Haberi’ne tüm yüreği ile iman eden kişidir ve Tanrı’nın, Sözü’nde vaat etmiş olduğu gibi tüm günahlarının bağışlanmış olduğundan kesinlikle emindir. Tanrı böyle bir imanlıyı çocuğu olarak kabul eder. Müjde bu konuya şu sözler ile değinir: İsa Mesih’i kabul eden ve O’nun adına iman eden herkese, Tanrı’nın çocukları olma hakkı verildi—et ve kandan, insanın isteği ile değil, Tanrı’dan doğan çocuklar.” (Yuhanna 1:12, 13) Sevgili dostum, Eğer Mesih’e ve O’nun kanına iman aracılığı ile Tanrı’nın çocuklarından biri olduğunuz takdirde, Tanrı sizin asla mahvolmayacağınızı bilmenizi istiyor ve O size Cennette O’nun huzurunda sonsuza kadar yaşama hakkını verecek!

Belki bazı kişiler bu konu hakkında şu sözler ile tartışabilirler: Ah, Cennete gitmek bir Mesih öğrencisi için bu kadar kolay ise, o zaman bu kişi hiç bir yargı korkusu duymadan istediği gibi yaşayabilir ve istediği gibi günah işleyebilir, çünkü Tanrı onun tüm günahlarını zaten bağışlamıştır. Sevgili dostlar, böyle bir düşünce saçmalıktır! Bu şekilde düşünen kişiler günahın ne olduğunu ve kutsal Olan’ın, Tanrı’nın nasıl olduğunu henüz bilmemektedirler. Günah kötü bir şeydir. İsa Mesih bizi günahın egemenliğinden kurtarmak için geldi; O bizi günah işlemeye teşvik etmek amacı ile gelmedi. Mesih’e iman eden kişi, artık bir günah kölesi değildir. Yalnızca şeytana ait olan kişilerin günahtan tam olarak zevk aldıkları gerçektir. Tanrı’nın kurtardığı ve bağışladığı kişinin yüreği değişmiştir. Tanrı böyle bir kişinin yüreğini yıkar ve onu temizler. Tanrı’nın yüreğini temizlemiş olduğu kişi kirlilikten uzak durmak isteyecektir. Kutsal Yazılar bu konu ile ilgili şu sözler ile beyanda bulunurlar: “Bu nedenle, eğer bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.” (2. Korintliler 5:17)

Size bir soru soralım: Eğer üzerinizde temiz, beyaz bir giysi var ise, kirli olan bir yerde oturur ya da oraya gider misiniz? Hayır, giysilerinizi lekeleyebilecek olan her şeyden uzak kalmak istersiniz. Aynı şey Tanrı’nın günahlarını temizlemiş olduğu kişi için de benzer şekilde geçerlidir. Yüreğiniz temizlendikten sonra artık Tanrı’yı hoşnut etmeyen şeylerin peşinden gitmek istemeyeceksiniz. Rabbi hoşnut etmek isteyeceksiniz. Eğer biri ona olan büyük miktardaki bir para borcunuzu bağışlarsa, bu kişiyi kasti olarak yaralayabilir misiniz? Hayır, mutlaka o kişiyi hoşnut etmek için elinizden geleni yapacaksınızdır. Aynı şekilde eğer Rab Tanrı sizin büyük günah borcunuzu bağışladıysa ve sizi sonsuz cezadan kurtardıysa, O’nu düşünce, söz ve eylemleriniz ile tüm yaşamınız boyunca onurlandırmanız ve O’na teşekkür etmeniz gerekmez mi?

Müjde’nin Rab İsa’ya ait olan kişiler ile ilgili olarak ne ilan ettiğine kulak verelim. Müjde şöyle der:

(Titus 3) 3 Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik. 4-6 Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğruluk ile yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhameti ile, yeniden doğuş yıkaması ile ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığı ile üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesi ile yaptı. 7 Öyle ki, O’nun lütfu ile aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım. (1. Petrus 1) 14 Bu nedenle söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. 15 Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun. 16 Nitekim şöyle yazılmıştır: “Kutsal olacaksınız, çünkü ben kutsalım.”

Bir Mesih öğrencisinin yaşam tarzını nasıl özetleyebiliriz? Belki şu şekilde: Tanrı Çocuklarının, burada yeryüzündeki davranışlarında O’nun karakterini göstermelerini ister. Bunu basit bir ifade ile dile getirecek olursak, Tanrı, çocuklarının O’nun gibi olmalarını ister. Peki, o zaman Tanrı nasıl Biri’dir? Kutsal Yazılarda yaptığımız çalışmalarımızda, Tanrı’nın en önde gelen iki özelliğinin kutsallık ve sevgi olduğunu gördük. Tanrı, Kutsal Olan’dır. Aynı zamanda Sevgi Tanrısı’dır. O zaman O’na ait olan bizler için isteği nedir? O, bizlerin O’nun gibi kutsal olmamızı ister ve O’nun bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmemizi ister.

Kutsal bir yaşam ve seven bir yürek Tanrı’ya ait olan kişileri, Tanrı’ya ait olmayan kişilerden ayıran özelliklerdir. Tanrı sözü bu konu ile ilgili olarak şunları yazar:

(1. Yuhanna 3) 10 Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi, Tanrı’dan değildir. İşte Tanrı’nın çocukları ile İblis’in çocukları böyle ayırt edilir. (Titus 2) 11 Çünkü Tanrı’nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. 12 Bu lütuf tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. 13 Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. 14 Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendinse ait, iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendisini bizim için feda etti.

(Efesliler 4) 25 Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. 26 Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. 27 İblis’e de fırsat vermeyin. 28 Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleri ile iyi olanı yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olan ile paylaşacak bir şeyi olsun. 29 Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. 30 Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh ile mühürlendiniz. 31 Her kötü niyet ile birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. 32 Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun, Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

(Efesliler 5) 1 Bunun için sevgili çocukları olarak Tanrı’yı örnek alın. 2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı’ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. 3 Aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. 4 Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. 5 Şunu kesinlikle bilin ki, fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin, Mesih’in ve Tanrı’nın egemenliğinde mirası yoktur. 6 Hiç kimse siz boş sözler ile aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı’nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. 7 Onun için böyleleri ile oturup kalkmayın. 8 Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab’de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. (1.Yuhanna 4) 7 (Bu nedenle) Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır. Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. 8 Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. 20 ‘Tanrı’yı seviyorum’ deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı’yı sevemez. 21 de ‘Tanrı’yı seven kardeşini de sevsin’ diyen buyruğu Mesih’ten aldık.

Kutsal Yazıların İsa Mesih’i izleyen kişilerin yaşam tarzları ile ilgili söyledikleri bunlar. Tüm bunlar Mesih’in öğrencisinin artık bir daha hiç günah işlemeyeceği ya da komşusunu her zaman kendisini sevdiği gibi seveceği anlamına mı geliyor? Hayır, Mesih’i izleyen kişiler hala günah işlerler, ama artık günahın içinde kalmaya devam edemezler. Bir imanlı günah işlediği zaman, Tanrı’nın Sözü’ndeki şu vaadi kullanabilir: (1. Yuhanna 1) 7 Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. 8 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. 9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

İsa Mesih’e ait olmak bir din değil, bir ilişkidir. Bir kişi Mesih’e ait olduğu zaman kutsal sevgi Tanrısı ile paydaşlığa getirilir. İşledikleri günah nedeni ile Adem ve Havva’nın kaybetmiş oldukları bu yakın ilişki, İsa’nın çarmıhta döktüğü kanı aracılığı ile yenilenir. Tanrı, artık suçlarımızı hatırlamayacaktır, çünkü İsa bizim için günah borcumuzu ödedi. Mesih ile olan ilişkimiz aracılığı ile Tanrı, bizim göksel Babamız’dır ve bizler O’nun çocuklarıyız. Kutsal Yazılar bu konu ile ilgili bize şu sözleri aktarırlar: “O’nun (Mesih) aracılığı ile hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz. Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallar ile birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev halkısınız.”  (Efesliler 2:18,19) Mesih’e ait olan kişiler yeryüzündeyken Tanrı ile yakın bir ilişkinin tadını çıkarabilirler. Ve göklerdeki sonsuz mirası özlem ile bekleyebilirler. Ama birinin aklına belki şöyle bir soru gelebilir: Mesih’in bir öğrencisi, Tanrı ile yeryüzündeyken sahip olduğu bu yakın ilişkinin tadını nasıl çıkartabilir? Tanrı ile olan bu ilişkimizde nasıl büyüyebiliriz? Tanrı Sözü bu konu ile ilgili olarak dört sorumluluktan söz eder. Bu sorumluluklar bize Tanrı’nın isteğini bilmek ve O’nu her konuda hoşnut edebilmemiz ve O’nu tanımakta ilerleyebilmemiz için Tanrı’nın çocukları olarak sahip olduğumuz konum ile uyumlu bir yaşam sürdürmemize yardımcı olacaklardır.

  1. Mesih’in öğrencisinin ilk sorumluluğu, Tanrı Sözü ile beslenmektir. Her gün Tanrı Sözü üzerinde düşünmek ve bu sözü, söze itaat etme arzusu ile yüreğine almak tanrı sözü ile beslenmektir. Kutsal Yazılar Tanrı’nın isteğini açıklarlar. Tanrı bize Sözü aracılığı ile konuşur. Ruhumuzu besleyen ve güçlendiren Tanrı’nın Sözü’dür. Tanrı Sözü harika bir yiyecektir. Tanrı’yı gerçekten seven birinin, Tanrı’nın Sözü’nü dinlemek ya da okumak için zorlanmaya ihtiyacı yoktur, çünkü kişi yiyecek için nasıl acıkırsa, aynı şekilde Tanrı sözü için de acıkacaktır. Peygamber Eyüp şöyle dedi: “Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım, günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.” (Eyüp 23:12)
  2. İkinci sorumluluk, göklerdeki Babamız olan Tanrı’ya dua etmektir. Tanrı ile olan ilişkisinde büyümek isteyen kişi, O’nun ile sık sık konuşmak isteyecektir. Mesih’in öğrencisi için duanın anlamı, en iyi dostu ile konuşurcasına Tanrı ile konuşmaktır. Dua etmemiz için özel bir zaman gerekli değildir. Gündüz ya da gece hangi saatte istersek göksel Babamız ile konuşabiliriz. Zihnimizde Tanrı’yı düşünmeden geçirdiğimiz tek bir an bile olmamalıdır. O, bizim sürekli olarak O’na, Kimliği ve bizim için yapmış olduğu her şey nedeni ile şükretmemizi ve O’nu övmemizi ister. Aynı zamanda bize tüm kaygılarımızı O’na anlatmamız için davette de bulunur. Mesih’in öğrencisi, duanın güçlü olduğunu bilir. Rab İsa’nın Kendisi öğrencilerine şu vaatte bulundu: “Benim adım ile benden ne dilerseniz yapacağım.” (Yuhanna 14:14) ve: “Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükran ile bildirin.”  (Filipeliler 4:6)
  3. Üçüncü sorumluluk, Rab İsa Mesih’e iman eden ve O’nu seven diğer kişiler ile paydaşlıkta bulunmaktır. Nasıl bir kömür parçası diğer kömürler ile birlikte ateşte bırakıldığı zaman, daha uzun süre kızgın kalırsa, bizlerin de diğer imanlılar ile olan paydaşlığımız bize, Mesih uğruna yaşamak ve diğer imanlıları da aynı şeyi yapmaları konusunda teşvik etmek için yarar sağlar. Tanrı Sözü şöyle der:

    “Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim.” (İbraniler 10:24, 25)
  4. Mesih’in öğrencilerinin dördüncü sorumluluğu, O’nun tanıkları olmalarıdır. Rab İsa’nın gökyüzüne alınmadan önce öğrencilerine ne söylediğine kulak verelim: “Şöyle yazılmıştır (peygamberler şöyle yazmışlardır): ‘Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adı ile duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız.” (Luka 24:46-48) Evet, Mesih’in öğrencileri, kurtarıcıları hakkında diğer insanlara O’na iman eden herkese Tanrı ile sonsuza kadar harika bir ilişki sağlamak için çarmıhta ölen İsa Mesih’in İyi Haberi’ni açıklayarak tanıklık etmelidirler. Tanıklığımız elbette yalnızca sözler ile sınırlı kalmamalıdır, aynı zamanda kutsal ve sevgi dolu bir yaşamında bu tanıklığa eşlik etmesi gerekir. Müjde mesajını güçlendirecek ve onaylayacak olan, Mesih’in yaşamlarımızda yapmış olduğu değişikliktir. Çünkü Kutsal Yazılar şöyle der: “Çünkü Tanrı’nın Egemenliği lafta değil, güçtedir.” (1. Korintliler 4:20)

Bu gün bu programı dinlemekte olan sizler, yaşamınızda kurtarıcınız İsa Mesih ile karşılaştığınız o gün geldi mi? O’nun günahlarınızı bağışladığı ve yüreğinizi yenilediği o gün? Yaşamınız Tanrı’nın kutsallığı ve sevgisi ile dolu mu? Siz, Rab İsa’nın gerçek bir öğrencisi misiniz?

Bizi dinlediğiniz için teşekkürler…

Siz, Kutsal Yazılardaki şu sözler üzerinde düşünürken, Tanrı sizi bereketlesin.

“Tanrı ışıktır; O’nda hiç karanlık yoktur. O’nun ile paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.”  (1. Yuhanna 1:5, 6)

Yukarı (Top)